Multifunctioneel centrum en omgevingsaanleg Berg van Termunt

Project
Multifunctioneel centrum en omgevingsaanleg Berg van Termunt

Jaar
2017

Klant
Gemeente Tervuren

Locatie
Tervuren

Extra info
Wedstrijdontwerp

W17-216  Het centrum omvat twee polyvalente ruimtes voor binnen-activiteiten met ondersteunende functies, voor verenigingen (waaronder de voetbalclub) en een jeugdhuis. Buiten worden er terrassen, een tribune en overdekte zones voorzien, aansluitend bij het voetbalveld.

We streven naar een integraal duurzaam project waarbij de gezondheid van de mens en de planeet centraal staan: sociaal duurzaam, levendig, participatief, inclusief en tegelijk ook toekomstgericht, in zoveel mogelijk aspecten. Het uitgangspunt voor dit project is het circulaire bouwen.

Om dit 'veranderingsgericht bouwen' al vanaf de eerste ontwerpfase te implementeren, maakten we gebruik van een aantal ontwerpregels opgesteld door de OVAM. Onze strategie is het afstemmen van de functionele en technische levensduur van materialen en componenten waarbij het gebouw zich leent tot demontage en hergebruik.

Demonteerbaarheid en hergebruik van de bouwelementen vertaalt zich naar een zo hoog mogelijke eenvoud en efficiëntie van het bouwproces, en heeft een gunstige invloed op het sluiten van energie-kringlopen en materiaal-kringlopen. We sluiten ons hierbij aan bij de Green Deal van Vlaanderen Circulair en staan de bouwheer bij en adviseren in het specifiëren van concrete ambities en het maken van de juiste keuzes.

We starten met het beperken van materialen door compact te bouwen, en stabiliteittechnisch zoveel als mogelijk met hyperstatische structuren te werken of de materialen op de juiste plaats te (her)gebruiken.

We gebruiken lokale, robuuste, onderhoudsarme en duurzame materialen waarvan de voetafdruk minimaal is ( materialen met NIBE-classificatie en gebruik van de nieuwe MMG-tool, aangevuld met andere LCA-informatie). Er wordt toegezien op het gebruik van de materialen met een milieulabel (vb EU FLOWER-label), en er wordt bewust gekozen voor C2C (cradle to cradle).
We onderzoeken ook in samenwerking met organisaties (vb Rotor, VIBE, ... ) naar de mogelijke recuperatie van lokale materialen, alsook het inschakelen van sociale en lokale economie.