Bouwen van duurzame woonclusters voor jongerenzorg

Project
Bouwen van duurzame woonclusters voor jongerenzorg

Jaar
2017-2020

Klant
Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen

Locatie
Sint-Denijs

Architecten
BAST architects & engineers


17.241 Duurzaamheid en kostenbeheersing zijn de basispijlers van dit ontwerp waarbij het creëren van een geborgen en veilige omgeving het belangrijkste vooropgestelde doel is. De voorziening voor bijzondere jeugdzorg bezit een eigenheid die zowel sociaal-maatschappelijk als ecologisch-duurzaam is, en waaraan het ontwerp moet tegemoetkomen.


Enerzijds wordt de site opengesteld naar buiten toe dankzij het doorbreken van het bestaande gebouw dat een gesloten muur vormde en alle toegankelijkheid weerde. Hier wordt een centraal ontmoetingsplein gecreëerd, geflankeerd door de twee overblijvende “torens” resulterend uit de sloop van het bestaande gebouw. Het betreft enerzijds een multifunctioneel gebouw dat als opvulling van het te behouden deel fungeert, en anderzijds een skelet van betonstructuur dat dienst doet als overdekte buitenruimte voor tal van activiteiten (skatepark, fietsenstalling, workshops,…).
Anderzijds worden de woonclusters bestaande uit vier huizen voor elk 8 kinderen plus begeleider, zo gesitueerd dat het terrein optimaal benut wordt, zowel naar oriëntatie van natuurelementen en het verzekeren van de privacy van de bewoners toe, als het minimaliseren van de bodemingreep dankzij de verticale opstelling van het combineren van de huizen, en het benutten van de natuurlijke helling van het terrein.


Op deze wijze wordt het groen maximaal behouden en ontstaat er een overgang van de privacy graad, van een warme openheid van het ontmoetingsplein naar de straatkant toe, tot een geborgen speelweide achteraan.


De clusters zelf zijn zo geconcipiëerd dat een logische en duurzame opstelling een zeer huiselijke sfeer tot stand brengt, waarbij de emotionele noden van de jonge bewoners ten volle aan voldaan kunnen worden.
Concepten als circulair denken, benutten van de natuurelementen, integrale duurzame benadering van energiestromen zowel als van materiaalgebruik, veranderingsgericht (modulair) bouwen,  gezonde en ecologische materialen, … zijn stuk voor stuk belangrijke bouwstenen in dit project.