Over BAST


Filosofie

BAST architects & engineers wil een antwoord bieden op een aantal grote uitdagingen van deze samenleving. Deze zijn van ecologische, economische, sociale en zingevende aard:

Ecologisch:
BAST architects & engineers legt zeer nadrukkelijk het accent op een mens- en milieugerichte benadering. De gezondheid van de mens en de planeet zijn basiswaarden. “Bio-ecologisch bouwen” is geen modetrend of marketingstrategie, maar een doorleefd cultureel concept. BAST architects & engineers vindt het heel belangrijk om het bestaande patrimonium te herwaarderen en zal in de mate van het mogelijke eerder streven naar verbouwen in plaats van nieuwbouw.

Sociaal:
BAST architects & engineers streeft naar duurzame woonvormen met een evenwicht tussen het gemeenschappelijke en het individuele. BAST architects & engineers wil zich inzetten om duurzaam (ver)bouwen toegankelijk te maken voor kwetsbare groepen.
Economisch:
BAST architects & engineers wil het collectieve laten primeren waarbij er genoeg is voor iedereen. Schaarste en maximalisatie van de individuele verrijking zijn waarden van het oude economische systeem. BAST architects & engineers onderschrijft de doelstellingen van het wereldwijde project van de gemeenschapseconomie. BAST architects & engineers is steeds op zoek naar de meest betaalbare oplossingen.

Zingeving:
In omgang met anderen zijn waardering, respect en eerlijkheid belangrijke basiswaarden. Het ontwerp- en bouwproces is een bewustwordingsproces waarbij creativiteit bij alle partijen aangewakkerd wordt.
 

Vanuit deze holistische aanpak creëren we als architecten en ingenieurs een gebouwde wereld die gezond is voor de mens, die een beperkte ecologische voetafdruk heeft voor de planeet, die respect, ruimte en kansen biedt voor éénieder, die een meerwaarde schept voor mens en milieu. De door ons gecreëerde gebouwen en omgevingen ademen, inspireren en doen leven!

"The structure of life I have describe in buildings -the structure which I believe to be objective- is deeply and inextricably connected with the human person, and with the innermost nature of human feeling."
— Christopher Alexander

 


Historiek

BAST architects & engineers ontstond in mei 2013 uit het fusioneren van IADB – ingenieur architect Deraedt Bruno en Alexis Versele architecten. BAST architects & engineers brengt niet alleen de jarenlange ervaring en knowhow van beide bureaus samen maar versterkt ook het interprofessionele karakter ervan. BAST architects & engineers is thuis op zowel stedenbouwkundig, architecturaal als bouwtechnisch (bouwmethodiek, stabiliteit en technische uitrustingen) vlak.

Het ingenieurs- en architectenbureau IADB is actief sinds 1995 als Interprofessioneel Adviesbureau voor Duurzame Bouwtechnologie. Naast de Research & Development op het gebied van duurzaam (ver)bouwen streefde het bureau steeds naar het realiseren van duurzame gebouwen vanuit een (bio-) ecologisch perspectief.

Alexis Versele is sedert 1986 actief op het vlak van duurzaam bouwen, enerzijds als architect en anderzijds, sinds 1992 als onderzoeker aan de KaHo Sint-Lieven. Zijn ervaring situeert zich op de raakvlakken tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijkgerichte uitvoering van architectuuropdrachten.


Team

Vennoten

Info
°1959
1983: Architectuur - Hoger Instituut Sint Lucas
1986: °Alexis Versele architecten cvba
2013: vennoot BAST architects & engineers

Alexis Versele

Oprichter / architect

Info
°1972
1995: Burgerlijk Ingenieur-architect - Universiteit Gent
1995: °IADB (Ingenieurs en Architecten voor Duurzaam Bouwen)
2013: vennoot BAST architects & engineers

Bruno Deraedt

Oprichter / ingenieur-architect

Info
°1983
2007: Architect - Sint Lucas
2014: start bij BAST

Lode Goethals

project-architect

Info
°1977
2001: Architect - Hogeschool Gent
2004: Kunstenaar
2019: Start bij BAST

Pieter D'Haeseleer

project-architect

Medewerkers

Info
°1986
2009: Burgerlijk Ingenieur-architect - Universiteit Gent
2009: IADB
2013: BAST

Aniek De Wael

ingenieur stabiliteit

Info
°1976
1998: Graduaat elektromechanica
2019: start bij BAST

Filip Vermaere

tekenaar technieken

Info
°1978
2004: Architect - Universiteit Alicante (EPSA), ES
2016: start bij Bast

Ibeke Gielens

architect

Info
°1979
2002: Burgerlijk Ingenieur-architect - Universiteit Gent
2004: Alexis Versele architecten
2011: Postgraduaat Bio-ecologisch Bouwen - KaHo Sint-Lieven
2013: BAST

Jeroen Couck

ingenieur-architect

Info
°1995
2018: Burgerlijk Ingenieur-architect - Universiteit Gent
2018: start bij BAST
2019: Postgraduaat Bio-ecologisch bouwen en wonen

Judtih Vanneste

ingenieur - architect

Info
°1988
2012: Burgerlijk Ingenieur-architect - Universiteit Gent
2022: start bij BAST

Kevin de Ketelaere

ingenieur-architect

Kim Bettens

tekenaar architectuur

Info
°1982
2015: start bij BAST

Liesbeth Willems

administratie en logistiek

Info
°1995
2016: Architect - KULeuven Gent
2023: start bij BAST

Manon Schramme

energiedeskundige

Info
°1967
Bachelor A1-Expeditie- Hogeschool Gent
2013: start bij BAST

Veronique Govaert

administratie en logistiek


Links
Info Aannemers Leveranciers

Domus Mundi vzw
Ecobouwers
Energiebewust architect
Renovatieadvies
MilieuAdviesWinkel 
Gents Ecologisch Centrum
Orde van Architecten
VIBE
Betrouwbaar bouwen doe je met een architect
Ecobouw Gids
Coopburo
Pixii

Inhout
De Noordboom
Nerf
Woema!
Houtcreaties
Lab15
Hota
Baufritz
Sidati
Sibomat
Decleir
Life Stream 
Raemen
Tintelijn
Ecologische schilderwerken Art d'Eco
HuisMus
 
Eurabo
Ecomat
Woodinc
MoWood
Liparos
Ecobouw
Tintelijn
Interproject
Muurtuin
Ecoschelp
Hemp in a Box
Exie
Isohemp

 


F.A.Q.

Wat is bio-ecologisch (ver)bouwen?
Duurzaam (ver)bouwen is goed, bio-ecologisch (ver)bouwen is beter. Dat is de stelling van VIBE, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch (ver)bouwen en wonen.
In het bio-ecologische gedachtengoed en de bio-ecologische bouwpraktijk benaderen we (ver)bouwen en wonen vanuit een ‘geïntegreerde’ visie. Dat wil zeggen dat we rekening houden met zo veel mogelijk aspecten die met (ver)bouwen en wonen te maken hebben. Bio-ecologisch (ver)bouwen is gestoeld op vier belangrijke factoren: materialen, energie, water en ruimte. Het bekijkt deze vier thema’s zowel vanuit milieustandpunt als vanuit gezondheidsstandpunt. Het doel van bio-ecologisch (ver)bouwen is te komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving.
De ideale bio-ecologische woning ziet eruit als volgt:
- Ze ligt in een stads- of dorpskern om verplaatsingen met individueel gemotoriseerd verkeer te beperken. De bewoners kunnen maximaal over openbaar vervoer beschikken. In de onmiddellijke nabijheid zijn ook de meeste diensten beschikbaar: scholen, winkels, werk, mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, …
- De woning is gebouwd of verbouwd met zo veel mogelijk ‘bio-ecologische’ bouwmaterialen.
- Ze heeft een goede compactheid, oriëntatie en buffering en is goed geïsoleerd en geventileerd.
- De woning maakt gebruik van energiebesparende en energiezuinige basisinstallaties, technieken en huishoudtoestellen. Een nieuwbouw moet minstens een lage-energiewoning zijn. Bij renovaties ligt de klemtoon eerst en vooral op isolatie.
- Er zijn waterbesparende en waterzuinige basisinstallaties, technieken en huishoudtoestellen.
- Het binnenklimaat is gezond en aangenaam.

Wat is Trias Ecologica?
De ‘trias ecologica’ of de ‘driestappenstrategie’ is cruciaal in het verhaal van duurzame stedenbouw, duurzaam (ver)bouwen of duurzame levensstijl. Het is een beslissingskader dat bruikbaar is op theoretisch vlak, maar dat ook heel concreet gehanteerd kan worden.
In principe gaat het om drie opeenvolgende stappen die in deze volgorde genomen moeten worden om een optimaal ‘duurzaam’ effect te hebben:

Stap1: voorkom de vraag
Stap2: vul de vraag in de eerste plaats in met onuitputtelijke/hernieuwbare bronnen
Stap3: vul de vraag naar niet-hernieuwbare of niet-onuitputtelijke bronnen zo rationeel mogelijk in

Op vlak van energie (‘trias energetica’):
Stap1: Voorkom de vraag naar energie door de verliezen te beperken en de winsten te optimalieren.
Stap1: Pas hernieuwbare energiebronnen toe zoals zon, wind, aardwarmte,… .
Stap1: Ga efficiënt om met niet-hernieuwbare bronnen.

Op vlak van water:
Stap1: Voorkom de vraag naar water door er zuinig mee om te springen
Stap2: Pas onuitputtelijke waterbronnen toe zoals regenwater, gezuiverd afvalwater, … .
Stap3: Ga efficiënt om met vers water.

Op vlak van grondstoffen:
Stap1: Voorkom de vraag naar grondstoffen
Stap2: Gebruik hernieuwbare/onuitputtelijke grondstoffen zoals na-groeibare materialen.
Stap3: Ga efficiënt om met niet-hernieuwbare en uitputbare grondstoffen

Is ecologisch (ver)bouwen duurder?
Dankzij een geïntegreerde aanpak en het werken in bouwteam worden creatieve bouwtechnische oplossingen gevonden die bio-ecologisch (ver)bouwen niet noodzakelijk duurder maakt dan conventioneel (ver)bouwen.

Is er meer kans tot brand bij houten woningen?
Nee. Een houten woning zal niet sneller beginnen branden dan een klassieke woning aangezien de oorzaken voor die brand -zoals kortsluiting, hitteontwikkeling, ontploffing- in beide gevallen in dezelfde mate aanwezig kunnen zijn.
De brandpolis voor een houten woning is trouwens ook niet noodzakelijk duurder dan die van een klassieke woning. De materiaalkeuze van de buitenmuren kan bepalend zijn. Indien buitengevels grotendeels uit onbrandbare materialen zijn opgetrokken, zoals baksteen en glas zal het risico niet groter zijn dan bij een klassieke woning.