Collectieve renovaties op wijkniveau

Project
Collectieve renovaties op wijkniveau

Jaar
2015-2016

Locatie
Gent

Partners
i.s.m. vzw Domus Mundi

RenoseeC is een project van vzw Domus Mundi en wil in de Dampoortwijk en Sint-Amandsberg in Gent eigenaars en huurders de kans geven om hun eigen woning of huurwoning op een betaalbare manier te renoveren tot een gezonde, energiezuinige en ecologische woning.

BAST heeft in dit project een adviserende rol en staat in voor het eerste gesprek en de algemene screening van de woning. Op basis hiervan wordt een richtinggevend woonadvies opgesteld. Afhankelijk van het type en de omvang van de werken meten we bij de diepteanalyse alles nauwkeurig op, tekenen we de woning uit en maken we een gedetailleerde begroting m.b.t. de uit te voeren werken.

We geven bij het renovatieadvies voorrang aan de prioriteiten zoals de Vlaamse Wooncode ze voorziet:
Eerst de noodzakelijke werken om te voldoen aan de veiligheidseisen, dan de werken die een verbetering van de energieprestatie genereren, daarna de werken die het comfort verbeteren, en daarna de werken die meer comfort/luxe genereren.

Uiteindelijk is het de bedoeling om met behulp van professioneel advies en begeleiding de bewoner in de eerste plaats te ontzorgen.Wij nemen de organisatorische verantwoordelijkheid op ons en vertalen al het vakjargon naar een taal die iedereen begrijpt.
Verder is het de bedoeling met behulp van groepsaankopen een besparing tussen 5% tot 15% te bekomen t.o.v. de prijs die men betaalt wanneer men individueel verbouwt.