Autarkische woning

Project
Autarkische woning

Jaar
2007-2009

Locatie
Koningshooikt

Architecten
ir.arch. Bruno Deraedt
arch. Stijn Claessens

07.219 In dit project werd van bij de eerste ontwerplijnen voor het passiefhuisconcept gekozen. De woning staat haaks op de straat en hierdoor perfect ge√∂rienteerd naar het zuiden. Architect en bouwheer wilden samen een autarkische woning -die volledig onafhankelijk is van energie- en watertoevoer- ontwerpen en realiseren. De leefruimtes zijn ge√∂rienteerd naar het zuiden. Van bij het begin werden de ontwerpschetsen getoetst aan een berekening van warmteverliezen en warmtewinsten. De woning is perfect afgestemd op de zon en haar winsten. Daarenboven werd bij dit project elk materiaal vanuit bio-ecologische overtuiging gekozen.